advarsel! vigtig information!

Biolet ukrudtsbrændere er en hurtig og effektiv måde at fjerne ukrudt og på. Men der er vigtigt at anvende ukrudtsbrænderen korrekt og ansvarligt. Læs altid brugsanvisningen grundigt før brug!

 

Når du anvender ukrudstbrænderen er det vigtigt kun at blanchere planten, den skal IKKE brænde. Hvis man brænder planterne opnår man faktisk den modsatte effekt, idet det synlige af planten ganske vist ødelægges, men til gengæld styrkes rødderne og en ny og kraftigere ukrudtsplante vokser op.

 

ADVARSEL! 

Uforsigtig anvendelse af ukrudtsbrænderen kan forårsage brand. 
Vær altid omhyggelig med at sikre,at der ikke ligger gløder og ulmer, 
når du forlader stedet.

 

VIGTIGT!
Vær omhyggelig med at sikre, at gasflasken er korrekt monteret på ergo.stokbrænderen og stokbrænderen, inden du tænder!

 

LÆS sikkerhedsstyrelsens
anbefalinger her!